+46 70 314 38 15 hamid@laserverkstan.se

Laserskärning

i de flesta icke-metallisla material

Laserskärning

En kundförfrågan kan endast handla om laserskärning av en detalj i en serie.

Råmaterialet finns i olika variant, tjocklek och färger, vilket gör det omöjligt att ha allt på lager. Därför är det i de flesta fall kunden som skickar det, men det kan även tas hem på beställning via Laserverkstan.

Produktionskostnaderna är beroende av antal, material och bearbetningsmoment, och offereras därför vid varje enskild beställning.